De commercestroat van rau “de neustroat rond 1950/60”

Winkelen in een familiale sfeer

Tekst geschreven door: Louisa Mosselmans en Gilbert Liebert, tekst en plan bijgewerkt door Alain Swaelens

Korte geschiedenis van de winkelstraat van Rode.

Bron: Herinneringen van Louisa Mosselmans en Gilbert Liebert

Foto: Brenda Averhals

Tot in de jaren '70 waren er vele bloeiende lokale handelszaken in Rode, en iedereen kende er iedereen.  De mensen praatten toen nog dagelijks met elkaar op straat. Die tekst is voornamelijk bedoeld voor de mensen die die mooie jaren gekend hebben. De jongens deden bij sommige van de "viezere" mensen dikwijls belleke-trek (onder wie de jongste van deze auteurs).  Wanneer het regende, en we onder de middag terug naar school gingen van vb het Klein Luik naar de Wauterbos, aan de Nieuwstraat, deden we dan dikwijls koers met lucifers in de riool... zo ontspannen was de de sfeer toen (behalve voor die waar we regelmatig belleke-trek deden natuurlijk, dan stonden die wel telkens serieus te vloeken). Die sfeer is sedert de jaren '80 spijtig genoeg verdwenen, en tegenwoordig kennen vele mensen hun buren nog amper...

Een wistjedatje

De straatnaam komt eigenlijk van “de Neustraot”, de “nauwe straat” omwille van de vernauwing, maar in het Algemeen NL werd dit omgevormd tot “de Nieuwstraat"  (Dixit historicus Patrick De Cauwer).

Onderaan

We beginnen aan het einde van de Termeulenstraat en gaan verder in de Nieuwstraat aan de linkerkant.

Daar was café “In de Grote Pot” bij Sabine van Bene Lul, later Charel en Clementine dan Jean Cassis en Irène en dan Nicole Cassis en Raymond.

Florent de coiffeur, was de buur van café “Mareeke van Jas” en Tiske, aan het café was een grote zaal waar de Harmonie “Kunst en Genot” verschillende concerten en toneelstukken heeft opgevoerd. Het was ook een duivenlokaal.

Na de Bronweg was het café en beenhouwerij van “Kobe Lel”, later is de beenhouwerij een viswinkel geworden, bij Belleke en Frans. Na de sluiting van de viswinkel nam coiffeuse Christiane daar haar intrek. 

Dan kwam Georgske de schoenmaker en Bertha, hij was ook de officiële aanplakker van de gemeente. Nrs 3 en 5.

In het steegje hogerop hield Leza van Vleeg een zuivelwinkeltje, melk, plattekaas en boter. Nr 15.

Het huis dat volgde was “Beere Gos”, melkventer en voedingswinkel.  Nr 19.

Achter het huis van Beere Gos stonden nog twee huizen, in een daarvan woonde Anna, daar kon je je was dragen om te laten strijken. Nr 23-23A.

Verder was er “Julleke van Vleeg”, een melkboer.  Nr 33.

Daar waren ook de werkhuizen van de meubelmakerij van “Jan van Frijke”.  Nr 35.

In het volgende steegje zwaaide “Jean van Peulle” de scepter met zijn bakkerij en winkel. Nr 57.

Een beetje verder was het café van “Georges van Loo” oud beroepsrenner, later politieagent.

In dat café kwam later “Den Bonanza”.  Nr 67

Er naast was het voedingswinkeltje van “Bin” of “Sigaar”.  Nr 65.

Naast den Bonanza aan de linkerkant waren nog plakkers van de meter Soit en daar schuinover een loodgieter.

De garage Citroën was op de hoek van de Bellemansheide .  Nr 71.

We gaan terug naar het einde van de Termeulenstraat en beginnen met de rechterkant van de Nieuwstraat.

Hebben we eerst café en winkeltje van “Réke Prugge” of “Thioré”, met houten plankenvloer die mooi versierd werd met zand. Later was daar de beenhouwerij van Josée van Scharre, nog daarna Jean Averhals.  Wauterbos 71-73.

“Jef Azare” en Martha hadden aan de andere hoek een juweliers- en kledijwinkel.  Nr 6.

Be “Poater” moest ge zijn voor naaigerief, stoffen en sloefen. Daar was ook het dépot van droogkuis “Alba”.  Nr 12.

Dan fietsenwinkel van “Ben Boeter”.  Nr 16.

“Den Battard”, voedingswinkel, was daar naast. Vroeger was daar een winkel van verf en behangpapier van “De Weez”. Achter de winkel is er ook nog een balzaal geweest.  Nr 18-20.

“Mariette van Marianne van Sille” had een winkel van combinaisons, cache-poussières, nachtkledij en over-alls.  Nr 22.

De familie “Grassin” maakte, enige huizen verder, in hun atelier vooral keukens. Nr 32-34.  Hier is ook de ping-pong club van De Hoek nog een tijd gevestigd geweest.

Den Battard aan de achterkant. Foto: Gilbert Liebert

50 meter verder stelde “Jan van Frijke”  zijn meubels ten toon. Nr 40.

Nog wat verder had je het café en beenhouwerij van Tist van Sander Kelle. Later de ijzerwinkel van Rosa van Peuteken Aule.  Nr 58-60.

Bij Jeannette en Gust was “Den Boni” superette van Colruyt.  Jeannette en Gust hebben hun winkel uitgebreid 50m verder. Nr 70. Er kwam ter vervanging een schoenwinkel van Emilienne en Jean.  Nr 62A of B.

Hun buren waren den bakker “Bij Cheppe” en zijn vrouw Sara. Later hebben hun dochter Jenny en man Hilaire de bakkerij overgenomen. Daar mochten de mensen, die zelf hun taarten maakten voor de kermis, gebruik maken van de oven van de bakkerij. Nr 64.

Bovenaan

We gaan verder in het tweede gedeelte van de Nieuwstraat aan de linkerkant.

Enige huizen verder was er een kachelwinkel, later algemene voeding, daarna krantenwinkel en nog later een restaurant.  Nr 83.

De werkhuizen van meubelen Duson waren wat verder gevestigd.  Nr 127.

De boerderij en beenhouwerij van “Den Heubbe” was het laatste huis voor het Klein Luik.

Een beetje afgelegen van de straat was/is nog steeds de villa van “De Weez”, bouwondernemer. Nr 78.

Dan was “Jaak van de Floore”, bier uitzetter van “OP-ALE”.

“T’ooten Been”,de man had een houten been, verkocht ijscrème en herstelde schoenen.

De boerderij van “Jacqmain” nam met zijn omheining van betonnen platen, een groot deel van de Nieuwstraat in beslag.

Flup Dandoy was de chromeur van Rau, hij deed ook transport. Nr 106.

Daarna volgde de meubelwinkel van Duson. Nr 108.  Daarna was daar VORWERK gevestigd gedurende een aantal jaren.

En ja er was nog een naaiwinkeltje, stof en wol, bij “Neeke”

Het pachthof van “Nille Strop” was bijna aan het Klein Luik : de mesthoop was mooi in het midden van de koer. Dit werd reeds lang geleden afgebroken en op die grond werden verschillende woningen gebouwd.

Op de hoek van de Nieuwstraat en de Terheidestraat was schoenmaker “Stekske”.  Nr 136

Daar is ook nog de winkel van Pierre Beelen geweest, radio’s enz.  Daarna verhuisde Pierre Beelen naar het einde van de Stationsstraat aan de kerk.