Smoutmolen / Steenvoorde

Familiale wijk van de jaren 1980

Tekst geschreven door Christian Nekkebroeck


Met dank aan Marc D’Hondt, Patrick Truyaert en Jef Vankeerberghen voor de weetjes!

Overzicht van de wijk eind 1970 - Foto: Christian Nekkebroeck

De wijk Smoutmolen/Steenvoorde was oorspronkelijk de landbouwgrond van het Hof ten Steenvoorde (het was in 1483 nog eigendom van Hugo van Doverijn, gewezen schildknaap van Karel de Stoute). Het Hof bevond zich op de hoek Bierenberg/Schoolstraat (vandaag op het huisnummer  4 op de Bierenberg) en heeft nu plaats gemaakt voor enkele kleine woningen. Een oude trap (nog zichtbaar) laat vermoeden dat daar de ingang was van het woonhuis van de hoeve. Het Hof is ondertussen al (zeer)lang verdwenen.

Op de pentekening zie je nog de bestaande “oude” trap van het Hof. Er bestaan geen documenten over hoe en wanneer het Hof verdween.

Hof-te-Steenvoorde - Bron: Ucclensia nr 49.

Foto: Carlos Papadopoulos

De grond van het “Bergenvelt” (zand en steengrond) was niet zo gunstig voor de landbouw.

Eind jaren ’70 begonnen de eerste grondwerken en de aanleg van de asfaltlanen. Een huzarenstuk volgens Jef Vankeerberghen die het van in het begin meemaakte: er was een groot hoogteverschil, niet eenvoudig om dit te compenseren. Er werd toen ook gesproken van “zavelput”, maar die is er nooit geweest, er was geen ontginning van zand, enkel aanleg van de lanen

Bij de grondwerken trof Jef Vankeerberghen meerdere van deze (zware) ijzererts stenen aan.

Steenvoorde zicht van boven - Foto: Carlos Papadopoulos

Steenvoorde zicht van beneden.
Foto: Carlos Papadopoulos

Op de luchtfoto (bovenaan) ziet men op de voorgrond de Schoolstraat, rechts de Paardestraat, op de achtergrond de toen nieuwe sociale wijk tussen de spoorweg en de Krekelstraat. Iets lager de weide die kort daarna zou worden verkaveld (eind jaren ‘70). De straatnamen werden gekozen op basis van hun historisch verleden (Smoutmolen, Steenvoorde…). Dat veroorzaakte wel een wrevel in de gemeenteraadzitting van toen, deze namen waren niet te vertalen naar het Frans. De verkoop van de percelen ging heel vlot, de wijk lag dicht bij het station de Hoek, en was een voordeel voor de pendelaars. De bouwverplichting van de gemeente was zeer kort, op twee jaar tijd was quasi alles volgebouwd.

Op de plaats van de Sociale wijk was er voor de jaren ’60 een steenbakkerij actief (daar was wel klei). Na de stopzetting van de steenbakkerij, was de weg vrij om te wandelen langs de spoorweg van de brug aan de Varkensdreef in Waterloo tot aan de brug van de Hoekstraat. Dat wegje werd opnieuw onderbroken bij de aanleg van de sociale wijk. Er werd vrij recent een doorgang gemaakt ter hoogte van het perron om te vermijden dat de wijkbewoners eerst de klim naar de Gehuchtstraat zouden moeten doen, wat jarenlang het geval was.

Smoutmolenstraatje met ingang perron 2

Foto: Christian Nekkebroeck

In augustus 1982 werd het eerste (en ook het laatste) wijkfeest georganiseerd op het kruispunt Steenvoorde-Smoutmolen. De initiatiefnemers waren o.a. Michel Bousmans, Jacques Engels, Lode Lemmens en Patrick Truyaert. Het was een gelegenheid voor de jonge koppels om eens kennis te maken met de buren. De opbrengsten van de BBQ zouden dienen voor de aanleg van een speeltuin. Die is er nooit gekomen, er was te veel oppositie.

Foto: Marc D’Hondt

Foto: Marc D’Hondt

Foto: Marc D’Hondt

De dame links op de foto is Monique De Baetzelier (zus van VTM / Tien om te Zien presentatrice Anne). Ze was ook een van de eerste wijkbewoners. Achteraan in een streepjes T-shirt staat oud wielrenner Jean-Pierre Van Lancker met zijn echtgenote Hankey. - Foto: Marc D’Hondt.

Michel Bousmans, bekende Traiteur, en Jan Manigart eveneens actief in de horeca, verzorgden pico bello deze barbecue. Nagenoeg iedereen uit de verkaveling was aanwezig, het eten was meer dan verzorgd, en achteraf werd er nog muziek gedraaid tot in de late uren. Voor velen was het een gezellige en onvergetelijke kennismaking aldus wijkbewoner Marc D’Hondt.