Lansrode & Krechtenbroek hoeves

Landbouw door de eeuwen 

Tekst geschreven door: Christian Nekkebroeck

Korte geschiedenis van de hoeven Lansrode en Krechtenbroek.

Bronnen:

  • De Becker Urbaan, Fernand Vanhemelryck (1982), Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode naar Constant Theys, Gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode
  • Weetjes van de auteur als geboren en getogen rodenaar

Lansrode in 1977

Bron : beeldbank.onroerenderfgoed.be

De uitstekende ligging van de Lansrodehoeve was de religieuzen van de Abdij van Terkameren niet onopgemerkt voorbijgegaan en in de 13de eeuw investeerden ze al in de omliggende landerijen en vijvers. Ook de buren van de Driesbos, met de hoeve Krechtenbroek kende een identiek verhaal. De hoeve Krechtenbroek ligt momenteel aan de Bevrijdingslaan nr 77. De Abdij van Terkameren behoorde tot de Orde der Cisterciënzers, een kloosterorde opgericht rond het jaar 1100.

De Ter kamerenabdij naar Sanderus - 1726

(Archives paroissiales de la Cambre)

De Ter kamerenabdij door Denijs van Alsloot - 1609

(Musée d'arts de Nantes)

Tijdens eeuwen verpachtten de religieuzen de hoven. Een pacht werd meestal aangegaan voor 7 jaar.

De pachters hadden het blijkbaar ook niet gemakkelijk. De religieuzen waren nogal veeleisend: de boeren moesten een deel van hun opbrengsten afstaan. De voornaamste vruchten en groenten waren koren, tarwe, gerst, haver, boekweit, koolzaad, erwten, bonen en later de aardappel. Ook harde kazen, blijkbaar een specialiteit in die tijd bij de Brabantse hoeves, waren populair. De hoeves beschikten meestal over een kaaskot, waar de kaas in weer en wind kon drogen. Daarnaast moesten ze het hof deftig onderhouden en ook de zó belangrijke visvijvers (baggeren – een kleine meter diep). Wanneer religieuzen op bezoek kwamen moesten de pachters met de nodige egards hun bezoekers ontvangen. Lange tijd na de “ondergang” van de abdij van Terkameren bleven de hoven nog een landbouw-exploitatie.

De pachthoven hadden het ook wel hard te verduren tijdens de veroveringstochten van de Lodewijk(en), plunderingen enz..

Als soldaat maakte Jean de Becker ooit deel uit van “Les Dragons”, een Franse eenheid die  ooit bivakkeerde aan de vijver. In 1762 hield Jean een herberg open op de hoek van de Dragonderstraat en de Grote Hutsebaan. De naam van de herberg was “in den dragonder” deze naam bleef voortbestaan in de naam van de wijk en de straat.

Bron: gemeentelijke collectie

Edouard Detaille
Dragon de la garde impériale, second empire - 1906

De Lansrodehoeve is een typisch Brabantse landelijke bouwstijl in U vorm, in baksteen met witte omlijstingen op de woning. “1739” staat vermeld op de gevel.

Lansrode met achteraan de bakoven, verwijderd van de woning wegens brandgevaar.

Lansrode - bron: gemeentelijke collectie

Bron : prentkaartenverzameling Belfius Bank, Académie Royale de Belgique

Virtuele collectie Pajottenland en Zennevallei

De kapel van OLV van Lourdes opgericht 50 jaar na de (mirakel) verschijning in Lourdes. Die kapel stond langs de huidige Sint-Annalaan maar werd 50 meter verder richting Handstraat verplaatst. Die kapel heeft nu een laag verf gekregen.

De eerste gekende pachter was een zekere Jan Bazier rond 1410. De laatste pachter op Lansrode was Hendrik Van Keerberghen. Voor Krechtenbroek was dat Emiel Meert. Krechtenbroek werd vervolgens opgekocht door de SA Pépinières de Rhode St Genèse (boomkwekerijen). Na de de tweede wereldoorlog werden de gronden verkaveld voor woningbouw. Het huidig resterend gebouw werd opgetrokken in de 18de eeuw, waarvan de schuur werd ingericht in 1941 als concertruimte door de eigenaar, pianist M. Maes. De eerst gekende eigenaar van Krechtenbroek was Jan Lissen (1427) die de rechten afstond van het hof en toebehoren aan de abdij.

De hoeve Krechtenbroek in 1900

Bron: Universiteitsbibliotheek Gent

De hoeve Krechtenbroek in 1975

Bron: beeldbank.onroerenderfgoed.be