De Blarethoeve

-

La ferme Blaret

Bron - source : beeldbank.onroerenderfgoed.be

De Blarethoeve maakte deel uit van een industriële hof van bijna 185 ha. Dit hof werd vermoedelijk in 1836 door Generaal Lecharlier gekocht met een groot fortuin dat hij in Portugal had vergaard. Maar Lecharlier had weinig voeling met de hoeve zoals die toen was en in 1841 maakte hij er een slachthuis van. In 1845 ging het bankroet en besloot naar Mexico uit te wijken om daar opnieuw fortuin proberen te maken, maar hij kwam in een schipbreuk om het leven. Het goed werd dan in 1848 door de weduwe Cool gekocht. Daarna veranderde het goed nog dikwijls van eigenaar: in 1854, 1868, 1869. Vanaf die laatste datum was de Blarethoeve een drank-stokerij maar het afvalvuil van de productie verontreinigde het water dat naar de vijvers stroomafwaarts liep. In 1878 werd het pand opnieuw verkocht. In 1910 werd de bestemming van het gebouw in een woonhuis veranderd. Vanaf 1922 tot in de jaren 1980 was de familie Lambeau eigenaar. In 1981 werd het monument beschermd. Het pand werd tot 2015 verwaarloosd. Vandaag, na grondige renovatie en bijbouwen is dit een rust- en verzorgingstehuis geworden.

La ferme Blaret faisait partie d'un complexe agro-industriel de presque 185 ha. Cette ferme a été achetée probablement en 1836 par le Général Lecharlier grâce à la grande fortune qu'il avait amassée au Portugal. Mais Lecharlier avait peu d'expérience avec la terre et en 1841, il l'a transformée en abattoir. En 1845, il a fait faillite et a décidé d'aller refaire fortune au Mexique mais il périt dans un naufrage. Le bien a alors été racheté par la veuve Cool. Par après, le bien a encore bien souvent changé de propriétaire : en 1854, 1868, 1869. A partir de cette date, la ferme du Blaret est devenue une distillerie de boissons mais les déchets de production polluaient l'eau qui alimentait les étangs situés en aval. En 1878, le bien a de nouveau été vendu. En 1910, la destination du bâtiment a changé en habitation. A partir de 1922 jusque dans les années 1980, la famille Lambeau en était propriétaire. En 1981, le monument a été protégé. Le bien a ensuite été à l'abandon jusqu'en 2015. Ajourd'hui, après une rénovation profonde et des constructions annexes, il est devenu une maison de repos et de soins.

Bron - source : beeldbank.onroerenderfgoed.be