De Wauterbosschool

-

L'école Wauterbos

Bron - source : collectie -collection Pierre Rolin

De Wauterbosschool was voornamelijk een jongensschool.

L'école Wauterbos était principalement une école de garçons.