Sint-Barbara

-

Sainte-Barbe

Bron - source : collectie - collection Roland Swalens

De Sint-Barbarakerk is een nederig gebouw uit het jaar 1900.

De oprichting van de parochie van Sint-Barbara was te wijten aan de voortdurende aangroei van de bevolking en de grote afstand van de dorpskom, onder meer door de komst van een eigen treinstation (De Hoek). In 1953 werd een parochiezaal gebouwd achter de kerk.

L'église Sainte-Barbe est un bâtiment modeste datant de 1900.

L'expansion démographique continue, la grande distance du centre du village et entre autre l'arrivée d'une gare propre (De Hoek) ont conduit à la fondation de la paroisse Sainte-Barbe. En 1953, une salle paroissiale a été construite derrière l'église.

Bron - source : Delcampe.net

Bron - source : collectie - collection Roland Swalens

Bron - source : collectie - collection Roland Swalens