De kerk vanuit de fonteinstraat

-

L'église depuis la rue de la fontaine

Bron - source : collectie - collection Eddy Vannerom

De huidige Sint-Genesius kerk werd volgens de plannen van architect Spaak (1860-1862) gebouwd. Die kerk is in de plaats van een romaanse kerk gekomen. De plaats waarop er een groep mensen staat, is waar het oude kerkhof was. Dit werd in 1909 opgeruimd.

Volgens sommige bronnen zou onderstaande foto pas na het opruimen van het oude kerkhof (het huidige kerkplein) genomen zijn en wat wij langs de muren van de kerk moeilijk kunnen onderscheiden, zouden resten van mensen zijn, maar dit blijkt  niet de waarheid te zijn. We hebben een originele postkaart in handen gekregen en uitvergroot: het zijn rotsen. Volgens andere bronnen zouden alle resten op een kar gezet zijn en tijdens het vervoer zouden er een aantal botten op de weg gevallen zijn. Dit lijkt ons meer plausibel te zijn. In ieder geval, en waar er rook is, vuur is.

L'actuelle église Saint-Genèse a été construite suivant les plans de l'architecte Spaak (1860-1862). Cette église a été construite à la place d'une église romane. L'endroit où se trouve un groupe de personnes correspond à l'ancien cimetière. Ce dernier fut déruit en 1909.

Suivant certaines sources, la photo ci-dessous aurait été prise après le "nettoyage" de l'ancien cimetière (devenu aujourd'hui la place de l'église) et ce que nous pouvons difficilement distinguer le long des murs de l'église seraient des restes de personnes mais il semble que ce ne soit pas vrai. Nous avons pu mettre la main sur une carte postale d'origine et l'avons agrandie : il s'agit de roches. Selon d'autres sources, tous les restes auraient été mis sur une charette et pendant le transport, un certain nombre d'ossements seraient tombés sur la route. Ceci nous semble plus plausible. Dans tous les cas, il n'y a pas de fumée sans feu.

Kerkplein en oud kerkhof Fonteinstraat_5-PRO-xxxx_colorSAI_result
Kerkplein en oud kerkhof Fonteinstraat_5-PRO-xxxx

Bron - source : collectie -collection Pierre Rolin