Handelshuis 

-

Maison de commerce

Foto - Photo : Pierre de Neef

Het gebouw op de foto hierboven was eerst de eigendom van de familie Goethuys die een beenhouwerij had. Het gelijkvloers werd vervolgens door het Gemeentekrediet van België gebruikt, zoals we het op de foto kunnen zien. Daaarna werd het pand door een arts, een kapper en een florist gebruikt. Vandaag is in dit pand een traiteur/restaurant gevestigd.

Le bâtiment représenté ici a tout d'abord appartenu à la famille Goethuys qui avait une boucherie. Le rez-de-chaussée a ensuite été occupé par le Crédit Communal de Belgique, comme en atteste la photo. Ce bien a ensuite été occupé par un médecin, un coiffeur et un fleuriste. Aujourd'hui, un traiteur/restaurant s'est établi dans ce bien.