Vijversweg

-

Chemin des étangs

Vijversweg_46-NET-xxxx_colorSAI_result (Medium)
Vijversweg_46-NET-xxxx (Medium)

Bron - source : gemeentelijke collectie - collection communale - in 2021 kunstmatig gekleurd - colorisé artificiellement en 2021

Op die foto hebben we een duidelijk beeld van de huizen van toen die praktisch onveranderd zijn. Gebruik het eerste huis als referentiepunt.

Sur cette photo, nous pouvons nous faire image claire des maisons de l'époque qui sont restées pratiquement inchangées. Utilisez la première maison comme point de référence.