Lepelstraat

-

Rue de la cuiller

Bron - source : collectie - collection Pierre Depessemier

Als u op een moderne kaart naar Lepelstraat zoekt zal u die niet terugvinden want die bestaat niet meer. Ze heeft vandaag een andere benaming: Beukenbosstraat. Die straat bevindt zich eigenlijk volledig op Alsemberg. Op die zeer mooie gekleurde postkaart kunt u een scene van het alledaagse leven zien waar er mensen aan het kapelletje zijn komen bidden. Omdat die straat niet meer opvallend is, doordat er nog heel weinig van over blijft (op de linkerkant is het nu het recyclagepark geworden) en omdat de vegetatie sterk gegroeid is hebben wij de QR-code aan de ingang van de straat geplaatst maar u moet ongeveer honderd meter in de straat verder stappen om van dezelfde invalshoek te genieten. Hieronder vindt u nog enkele andere foto die dateren van rond 1900. De drie horizontale foto's werden hoogstwaarschijnljk vanuit het kruispunt met de huidige Stationsstraat genomen.

Beukenbosstraat-CAG-1900_colorSAI_result
Beukenbosstraat-CAG-1900

Bron - source : prentkaartenverzameling Belfius Bank, Académie Royale de Belgique

Thill-Nels (uitgeverij)

Virtuele collectie Pajottenland en Zennevallei

Si vous cherchez la rue de la cuiller sur une carte moderne, vous ne la retrouverez plus car elle n'existe plus.

Elle porte aujourd'hui un autre nom : rue du bois des hêtres. Cette rue se situe en fait entièrement sur Alsemberg. Sur cette très belle carte postale colorisée, vous pouvez observer une scène de la vie de tous les jours où des personnes sont venues prier à la petite chapelle. Parce que la rue ne saute pas aux yeux, parce qu'il n'en reste presque plus rien (sur le côté gauche se trouve actuellement la déchetterie) et parce que la végétation a fortement poussé, nous avons placé le QR-code à l'entrée de la rue mais vous devez la remonter sur environ cent mètres pour profiter de la même perspective. Ci-dessous, vous trouverez encore quelques photos qui datent d'environ 1900. Les trois photos horizontales ont fort probablement été prises depuis le carrefour avec l'actuelle rue de la station.

Lepelstraat-CAG-1906_colorSAI_result
Lepelstraat-CAG-1906

Bron - source : prentkaartenverzameling Belfius Bank, Académie Royale de Belgique

Thill-Nels (uitgeverij)

Virtuele collectie Pajottenland en Zennevallei

Lepelstraat-NET-xxxxw_colorSAI_result
Lepelstraat-NET-xxxxw

Bron - source : anoniem - anonyme

Bron - source : collectie - collection Pierre Depessemier