Bronnen

De bewoners

De inhoud van deze website is voornamelijk samengesteld dank zij de onderzoeken en getuigenissen van een aantal bewoners of mensen die vroeger in de gemeente hebben gewoond. Ze zijn hier alfabetisch benoemd: Pierre-Yves Bouvy - Pierre Depessemier - Nele Desmet - Marc D'hondt - Serge Dubois - Didier (Dieter) Goossens - Paula Loeckx - Johnny Louckx - Linda Louckx - Paula Louckx - Christian Nekkebroeck - Dominique Olivier - Pierre Rolin - Guy Stoffels - Alain Swaelens - Roland Swalens - Didier Vandenbosch - Daisy Vandiest- Jef Vankeerberghen - Eddy Vannerom - Josette Zoete

Bibliografie

Hieronder vindt men de documenten die als historische bron werden gebruikt.

  • Vandenplas Dirk , Maziers Michel (1994), Lembeek (deel 2) Sint-Genesius-Rode (deel 1) in oude prentkaarten, Toen Boekje, Europees Bibliotheek
  • Maziers Michel (1995), Sint-Genesius-Rode in oude prentkaarten deel 2, Toen Boekje, Europees Bibliotheek

  • De Becker Urbaan, Fernand Vanhemelryck (1982), Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode naar Constant Theys, Gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode
  • Theys Constant (1960), Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode, Brussel

  • Maziers Michel (derde druk), Wandelingen in Rode en omgeving, RodaLinks

Agentschap Onroerend Erfgoed

Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid bevoegd voor bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed.

Kenniscentrum voor agrarisch erfgoed

Bestudeert de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven vanaf de tweede helft van de 18de eeuw tot vandaag.

Universiteitesbibliotheek Gent

Omvat een aantal collecties van beelden en documenten die online toegankelijk zijn.

De Rand

VZW die als doel heeft het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand te ondersteunen.

Hieronder vindt men enkele interessante links voor wie meer over Sint-Genesius-Rode en zijn omgeving wilt weten.


Voorwaarden - Intellectuele eigendomsrechten

De originelen van vele items op de beelden worden bewaard door derden. De eigendomsrechten op dat beeldmateriaal rusten bij de vermelde eigenaren.

Het beeldmateriaal bevat ook verweesde werken. Rodevroeger heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van de gedigitaliseerde werken te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen werden niet alle rechthebbenden getraceerd. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed heeft Rodevroeger er toch voor geopteerd om deze werken op deze website te publiceren. Indien u van oordeel bent, dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze gedigitaliseerde werken, dan verzoeken wij u contact op te nemen (info@rodevroeger.be), zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet.

Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat je de bron vermeldt, volgens de bepalingen inzake auteursrecht in boek XI “intellectuele eigendom” van het Wetboek Economisch Recht van 28 februari 2013.