De Nieuwstraat

-

La rue Neuve

Bron - source : collectie - collection Roland Swalens

Op deze foto kan men hier nog een groot aantal gebouwen herkennen die nog steeds bestaan. Ook is de steunmuur in de verte zo goed als intact gebleven maar de balustrade is verdwenen.

Sur cette photo, on peut reconnaître un grand nombre de bâtiments qui existent encore. Le mur de soutien dans le lointain est resté presque intact, à l'exception de la balustrade qui a disparu.