Kwadeplas

Bron - source : Delcampe.net

Van de originele Kwadeplas-buurt (vroeger Kwade Plaats) blijft er niet veel over. Enkel het kapelletje is nog te zien.

Il ne reste plus grand chose du quartier original Kwadeplas (anciennement Kwade Plaats). Seule la petite chapelle peut encore être observée.