Hof-ten-Berg

Bron - source : collectie - collection Pierre Depessemier

De naam van de straat Hof-ten-Berg komt van de hoeve met dezelfde naam die helemaal boven die straat gelegen is. Die hoeve is vandaag omgevormd tot woningen.

Le nom de la rue Hof-ten-Berg vient de la ferme portant le même nom qui se trouvait tout en haut de la rue. Cette ferme a aujourd'hui été convertie en habitations.