Huis van dokter Carlier

-

Maison du docteur Carlier

Bron - source : Pierre Depessemier

Bron - source : collectie - collection Pierre Depessemier

Dit huis werd rond 1905 voor de geneesheer Emiel-Jozef Carlier gebouwd.

Dokter Carlier heeft een zoon gehad die Leo heette en ook geneesheer is geworden. Het medisch schoolonderzoek werd in 1920 georganiseerd. Dr Leo Carlier onderzochte de meisjes. Hij is tussen 1933 en 1939  burgemeester van Rode geweest. Hij heeft in 1937 de eerste steen van het huidige gemeentehuis gelegd en de eerste afvalinzameling georganiseerd. 

Cette maison a été construite aux environs de 1905 pour le médecin Emiel-Jozef Carlier.

Le Docteur Carlier a eu un fils qui s'appelait Leo et qui est également devenu médecin. La visite médicale scolaire a été organisée en 1920. Le docteur Leo Carlier examinait les filles. Il a été bourgmestre de Rhode de 1933 à 1939. Il a posé la première pierre de la maison communale en 1937 et organisé la même année, la première collecte de déchets.

Bron - source : collectie - collection Eddy Vannerom